Direcciones Juzgados L'Hospitalet de Llobregat

Juzgado de 1ª Instancia n° 1
Avda. del Carrilet n° 2, Edif. H
08900 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
Tel: 93 554 81 75

Juzgado de 1ª Instancia n° 2
Avda. del Carrilet n° 2, Edif. H
08900 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
Tel: 93 554 81 80

Juzgado de 1ª Instancia n° 3
Avda. del Carrilet n° 2, Edif. H
08900 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
Tel: 93 554 81 85

Juzgado de 1ª Instancia n° 4
Avda. del Carrilet n° 2, Edif. H
08900 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
Tel: 93 554 81 90

Juzgado de 1ª Instancia n° 5
Avda. del Carrilet n° 2, Edif. H
08900 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
Tel: 93 554 81 95

Juzgado de 1ª Instancia n° 6
Avda. del Carrilet n° 2, Edif. H
08900 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
Tel: 93 554 81 91

Juzgado de 1ª Instancia n° 7
Avda. del Carrilet n° 2, Edif. H
08900 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
Tel: 93 554 82 39

Juzgado de Instrucción n° 1
Avda. del Carrilet n° 2, Edif. H
08900 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
Tel: 93 554 82 00

Juzgado de Instrucción n° 2
Avda. del Carrilet n° 2, Edif. H
08900 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
Tel: 93 554 82 05

Juzgado de Instrucción n° 3
Avda. del Carrilet n° 2, Edif. H
08900 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
Tel: 93 554 82 10

Juzgado de Instrucción n° 4
Avda. del Carrilet n° 2, Edif. H
08900 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
Tel: 93 554 82 11

Juzgado de Instrucción n° 5
Avda. del Carrilet n° 2, Edif. H
08900 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
Tel: 93 554 82 18

Juzgado de Violencia sobre la mujer n° 1
Avda. del Carrilet n° 2, Edif. H
08900 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
Tel: 93 554 82 20